Yoga yn Gymraeg

Dosbarth Yoga yn Gymraeg wyneb yn wyneb
Am bob lefel
Lefel
Yoga yn Gymraeg am bob oedolyn
Pryd
Nos Lun
Amser
6-7pm

Yoga yn Gymraeg am bob lefel

Teimlwch yn fwy cytbwys, cryf, tawel eich meddwl ac egnïol trwy Yoga hatha traddodiadol yng Nghanolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys.

Yn addas am bob lefel (gan gynnwys ddechreuwyr), byddwch yn dysgu asanas (symudiadau) i adeiladu cryfder a hyblygrwydd; pranayama (technegau anadlu) i ddod â thawelwch a helpu iechyd meddwl, gan uno anadl corff a meddwl.

Gallech chi gyn-cofrestru yma a thalwch £6 am bob sesiwn yn y dderbynfa. Dewch a mat Yoga a dwr a gwisgwch dillad cyfforddus.

Croeso i ferched a dynion (dros 16 oed). 

Find balance, strength and inner peace with traditional hatha Yoga on Monday evenings at Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Church Village.

This class is mainly in the Welsh language, with English translation where needed. Practise Yoga as you improve your Welsh! Please register in advance here and pay £6 when you arrive in reception. Contact Amanda (Anjali) if you have any questions.

Gwellwch eich corff a meddwl

Gall Yoga yn help chi bod yn fwy cryf a hyblyg. Mae llawer o bobl yn dechrau Yoga fel ffordd anhygoel i wella eu ffitrwydd cyffredinol, cydbwysedd a hyblygrwydd. 

Mae’n ffordd berffaith i heneiddio’n iach.

Gan ymarfer Yoga’n gyson, byddech chi’n ffeindio bydd eich iechyd meddwl yn dechrau gwella ar yr un amser.

Gadewch i Amanda eich helpu darganfod cwsg a chrynodiad gwell a thangnefedd mewnol prydferth trwy Yoga traddodiadol o India.  

Ydy'r dosbarth hwn yn addas i imi?

Os ydych yn gallu anadlu, gallech chi ymarfer Yoga.

Mae’r dosbarth hwn yn addas i bawb dros 16 oed gydag opsiynau gwahanol i bob lefel.

Mwynhewch Yoga Hatha traddodiadol mewn dosbarth sy’n addo llawer o wybodaeth a rhywbeth gwahanol pob wythnos.

Os hoffech chi ddysgu technegau i helpu’ch iechyd corfforol a meddwl bod y gorau’n bosib, dyma’r dosbarth i chi.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR