Yoga yn Gymraeg a Saesneg – Bilingual Yoga

Dosbarth Yoga yn Gymraeg a Saesneg
All-level bilingual Yoga
Lefel
Yoga dwyieithog | Yoga in Welsh and English for all adults
Pryd | When
Nos Lun | Mondays (during term-time)
Amser | Time
6-7pm

All-level bilingual Yoga to sleep better | Yoga dwyieithog i gysgu'n well

All adults welcome – Croeso cynnes i bawb! Find balance, strength and inner peace to help you sleep better in this relaxing bilingual Hatha Yoga class on Monday evenings at Garth Olwg Lifelong Learning Centre, Church Village.

Read on to find out more…

Teimlwch yn fwy cytbwys, cryf, tawel eich meddwl ac egnïol trwy Yoga hatha traddodiadol yng Nghanolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys.

Talwch £7 am bob sesiwn yn y dderbynfa neu o 8 Ionawr ymlaen, bwcio am 5 wythnos am bris o 4 wythnos. Dewch a mat Yoga, dwr a gwisgwch dillad cyfforddus. Croeso i ferched a dynion (dros 16 oed). 

This class is taught in Welsh and English and is a chance to practise Yoga and perhaps improve your Welsh.*

  • Pay £7 when you arrive in reception. *Special offer on 8 January 2024 – why not invest in yourself  by block booking 5 weeks for the price of 4?

(Please note, Rachel Smith will be leading the classes in English on 15 and 22 January 2024, just turn up for those classes, no need to pre-register).

Wear comfortable clothes, bring your Yoga mat and a bottle of water.

Please Contact Amanda (Anjali) if you have any questions.

Gwellwch eich corff a meddwl | Be better in body, mind and soul

Mae llawer o bobl yn dechrau Yoga fel ffordd anhygoel i wella eu ffitrwydd cyffredinol, cydbwysedd a hyblygrwydd. 

Mae’n ffordd berffaith i heneiddio’n iach.

Gan ymarfer Yoga’n gyson, byddech chi’n ffeindio bydd eich iechyd meddwl yn dechrau gwella ar yr un amser.

A chance to improve your physical and mental health with traditional Hatha Yoga from India which includes, movement, breathwork (pranayama) and sound.

Ydy'r dosbarth hwn yn addas i imi? Who is this class for?

Os ydych yn gallu anadlu, gallech chi ymarfer Yoga.

Mae’r dosbarth hwn yn addas i bawb dros 16 oed gydag opsiynau gwahanol i bob lefel.

Open to everyone over 16, this class offers adaptations for different abilities.

Don’t think you have to be young, fit or flexible to come along. If you can breathe, you can practise Yoga.

Bring: Your Yoga mat, water to drink and maybe a cushion. Wear comfortable clothes you can move easily in.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR